Почистване на хигиенни помещения след ремонт

Хигиенните помещения се делят на: тоалетни, бани, смесени (баня и тоалетна), мокри помещения, помещения за пране, сушилни и др. Към всяко от тях има отделен подход за почистване. Към тоалетните с почистването се подхожда и към дезинфекция, тя е необходима за предотвратяване на развиване на опасни за човека бактерии и микроорганизми.
Как се почиства тоалетно помещение?
Ако почистването се извършва след основен ремонт – то основните замърсявания са строителни материали – гипс, силикон, теракол, замазки, бои, прах и др. Тяхното отстраняване се извършва посредством нож за почистване (отделен за подове и стени). Ножът за почистване на подове може да използва същите или по-здрави ножчета, както при ножа за почистване на стени. Но е с по здрава дръжка, за да може да се окаже по-голям натиск и да се отстранят замърсявания от подове (теракол, бои, цименти, гипс, мазилки).Основната идея тук, е да се ползват киселинни препарати, които разтварят строителните замърсявания, което ги прави по-лесни за механично премахване. Когато има и бои, лакове и др. органични вещества – може да се използва и основа, за тяхното разтваряне и отстраняване. При специфични вещества може да се използва и конкретен разтворител, например за лепила и силикони - те могат да се третират с терпентин, и после с конвенционални методи за почистване.

Етапи на почистване на тоалетно помещение след основен ремонт:

1. Третиране на стените с киселинен препарат за почистване, смесен с измиващ агент. Обикновено се смесва киселина с препарат като течен сапун (професионален). След като се намокрят стени, колони и др. се оставя препаратът да подейства за около 10-15минути. Последва повторно нанасяне на смес от киселина и препарат за почистване и обработка на стените с нож за почистване на стени. Тук се внимава площите да са мокри, защото при обработката им с ножа е възможно той да надраска някои материали и да наруши техните свойства (гланц, покритие, ефекти и пр.).Посредством перо се отстранява сместа от почистващи препарати и разтворените замърсявания. Ако се налага горната процедура може да се повтори (при много тежко замърсяване). Като е възможно в някои от участъците да се работи само с киселина. Последва финално измиване с почистващ препарат. Следва измиване с вода на почистените участъци.
ВНИМАНИЕ: Киселината реагира агресивно към никелирани и медни детайли – като нарушава техните визуални качества – никелираните детайли потъмняват интензивно, докато медните могат да се патинират или да променят цвета си!

Почистват се тоалетните с комбинация от киселина и течен сапун – те почистват много добре керамика, естествено се внимава за гумени детайли и уплътнения. Ако се налага се използва допълнителен дезинфекциращ препарат, той отстранява всички органични и биологични замърсявания. Следва обилно изплакване и подсушаване.

2. Последва измиване на пода – когато има място комбинацията от киселина и сапун се нанася чрез високооборотна роторна машина (т.нар ротор), като в зависимост от степента на замърсяване се избира абразивния диск. След третиране на пода, той може да се обработи с нож за под (възможно е това да стане и докато се работи с дисковата машина). Следва измиване на киселината от пода, това става с едно или две изплаквания, ако се работи с концентрирана киселина - може подаът да се измие с основа, за да се неутрализира киселината и тя да не нанася поражения при ползване на помещението! Подсушава се пода посредством прахосмукачка за течности. Тя събира сместа от остатъчна киселина (ако има такава) и разтворените замърсявания. Прави се оглед и ако има места, нуждаещи се от допълнителна обработка – тя се прави. Следва крайно подсушаване посредством памучна кърпа на стени, тоалетна чиния, биде, детайли и др. както и подсушаване с моп на пода.

3. Прави се краен оглед и оценка на почистеното помещение и е възможно да са ароматизира въздуха – ако помещението няма принудителна или естествена вентилация!
Ако в помещението има огледала – те се третират, както бихме почиствали прозорци, за тях се избягва работата с киселина!

Цени за почистване на тоалетни след ремонт, както и цените за дезинфекция на хигиенни помещения може да видите в секция “Цени’’.

Може да ни се доверите, ние ще се постараем да работим ефективно и дългосрочно заедно, докато не постигнем крайната си цел за която сте ни гласували доверие - да бъде чисто, свежо и уютно!

За Лемонфреш

„Лемонфреш“ - професионалното почистване на частни домове, къщи, офиси, промишлени помещения, леки автомобили, бусове.

Контакти

Лемонфреш ЕООД
гр.София, ПК 1000
ул. Горски пътник № 12

web: www.lemonfresh.bg
e-mail:
Tелефон: +359 897 219 216

Карта